Soluţii la cheie  
Din 1972 Grupul Cablel Hellenic Cables a realizat un număr mare de proiecte „la cheie” pentru furnizarea şi instalarea cablurilor de energie submarine, precum şi a cablurilor subterane de înaltă tensiune. 
 
De atunci, Grupul nostru a utilizat propriile sale active specializate, personal instruit şi subcontractori de renume şi cu experienţă, acolo unde a fost cazul, şi a finalizat un număr mare de proiecte „la cheie” atât în Grecia cât şi în străinătate.
Aceste proiecte includ:
 
 • Furnizarea şi instalarea sistemelor de cabluri submarine de energie de medie tensiune
 • Furnizarea şi instalarea sistemelor de cabluri submarine de fibră optică fără amplificator
 • Furnizarea şi instalarea cablurilor submarine multiple de energie – fibră optică 
 • Furnizarea şi instalarea de sisteme de cabluri de energie subterane şi de cabluri multiple de energie – fibră optică cu o tensiune nominală de până la 400kV. 
 • Furnizarea şi instalarea de sisteme subterane de fibră optică.
 
Abilităţile Grupului nostru din cadrul proiectelor de cabluri submarine includ următoarele:
 
 • Realizarea tehnică a sistemului conform specificaţiilor solicitate şi/sau în consultare cu clientul
 • Studiul privind ruta cablului la maluri şi în larg, cât şi la nivelul segmentelor subterane
 • Proiectarea şi fabricarea tipurilor de cabluri adecvate conform rezultatelor studiului privind ruta cablului şi cerinţele specificate
 • Transportul cablurilor la faţa locului
 • Instalarea cablurilor prin utilizarea navelor cablier cu echipamente de navigaţie precisă, poziţionare dinamică şi utilaje sofisticate de pozare a cablurilor. Pozarea cablurilor poate include îngroparea simultană a cablurilor cu ajutorului unui plug sub fundul mării în zona segmentelor de larg (ca în cazul conexiunilor de cabluri din fibră optică fără amplificator) 
 • Instalarea cablurilor terestre în prelungirea cablurilor submarine de la punctele de ieşire la suprafaţă la staţiile sau punctele terminale
 • Furnizarea de manşoane de reparaţie, unităţi de ramificare pasive (conexiuni de fibră optică fără amplificator), manşoane de tranziţie între cablurile submarine şi terestre şi cutii terminale ale cablurilor 
 • Realizarea manşoanelor de tranziţie, cutiilor terminale ale cablurilor şi manşoanelor de reparaţie
 • Protecţia cablurilor prin îngropare la maluri, la nivelul segmentelor terestre, construcţia de guri de vizitare pe plajă şi alte lucrări civile conexe
 • Furnizarea şi instalarea echipamentului de transport la nivelul cutiilor terminale ale cablurilor, inclusiv a echipamentelor speciale de amplificare optică (în cazul sistemelor de cabluri de fibră optică fără amplificator) 
 • Punerea în funcţiune a sistemului
 • Managementul proiectului
 
Instruirea personalului clientului în ce priveşte funcţionarea şi întreţinerea sistemului
Abilităţile Grupului în ce priveşte proiectele de cabluri subterane includ: 
 
 • Realizarea tehnică a conexiunii conform specificaţiilor solicitate şi/sau în colaborare cu clientul
 • Proiectarea şi fabricarea cablurilor 
 • Transportul şi instalarea cablurilor de-a lungul rutei cu utilizarea echipamentului specializat
 • Lucrările civile care includ săpături, umpleri şi refacerea suprafeţei solului pentru a fi readus la starea iniţială, anterioară instalării cablurilor
 • Furnizarea accesoriilor solicitate care includ manşoanele şi cutiile terminale conexe
 • Realizarea de manşoane şi cutii terminale necesare pentru realizarea conexiunii
 • Furnizarea şi instalarea unui sistem de monitorizare a temperaturii prin utilizarea fibrelor optice pentru a monitoriza încărcarea cablurilor instalate (în cazul cablurilor subterane de înaltă tensiune) 
 • Punerea în funcţiune a sistemului
 • Managementul proiectului
 • Instruirea personalului clientului în ce priveşte funcţionarea şi întreţinerea sistemului