services_turnkey
  Λύσεις με το κλειδί στο χέρι  
Από το 1972 ο Όμιλος Cablel Ελληνικά Καλώδια έχει υλοποιήσει με επιτυχία ένα μεγάλο αριθμό έργων "με το κλειδί στο χέρι" (turnkey) για την προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων ισχύος καθώς και υπογείων καλωδίων υψηλής τάσης.
 
Αξιοποιώντας τα δικά του εξειδικευμένα μέσα, εκπαιδευμένο προσωπικό και έμπειρους υπεργολάβους όπου απαιτείται, ο Όμιλος έχει ολοκληρώσει ένα μεγάλο αριθμό έργων "με το κλειδί στο χέρι" στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, σε τομείς που περιλαμβάνουν:
 
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων υποβρυχίων καλωδίων μέσης τάσης
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων υποβρυχίων καλωδίων οπτικών ινών χωρίς τη χρήση αναγεννητών
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση σύνθετων υποβρύχιων καλωδίων ενέργειας – οπτικών ινών
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων με υπόγεια καλώδια ενέργειας και σύνθετα καλώδια ενέργειας – οπτικών ινών με τάση έως 400kV
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων υποβρυχίων καλωδίων οπτικών ινών
 
Οι δυνατότητες του Ομίλου σε έργα με υποβρύχια καλώδια περιλαμβάνουν τις εξής: 
 
 • Τον σχεδιασμό του συστήματος σύμφωνα με τις αιτούμενες προδιαγραφές και/ή σε συνεργασία με τον πελάτη
 • Τη μελέτη εγκατάστασης του καλωδίου στα χερσαία, παράκτια και πελάγια τμήματα
 • Τον σχεδιασμό και την κατασκευή των κατάλληλων τύπων καλωδίων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της διαδρομής και συγκεκριμένες απαιτήσεις
 • Τη μεταφορά των καλωδίων στον τόπο του έργου
 • Την εγκατάσταση των καλωδίων με τη χρήση εξειδικευμένων καλωδιακών πλοίων με εξοπλισμό ακριβούς πλοήγησης, δυναμικό σύστημα διατήρησης θέσης (DPS) και εξειδικευμένο εξοπλισμό, δυναμική τοποθέτηση και εξελιγμένα μηχανήματα τοποθέτησης των καλωδίων. Η πόντιση των καλωδίων μπορεί να περιλαμβάνει την ταυτόχρονη ταφή των καλωδίων με χρήση άροτρου κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα στα πελάγια τμήματα (όπως στην περίπτωση των διασυνδέσεων οπτικών καλωδίων χωρίς αναγεννητές)
 • Την εγκατάσταση χερσαίων καλωδίων σε προέκταση των υποβρυχίων καλωδίων από τα σημεία προσαιγιάλωσης στους τερματικούς σταθμούς ή στα σημεία τερματισμού των καλωδίων
 • Την προμήθεια συνδέσμων επισκευής, διακλαδωτικών παθητικών συνδέσμων (οπτικές διασυνδέσεις χωρίς αναγεννητές), συνδέσμων μετάβασης ανάμεσα σε υποβρύχια και χερσαία καλώδια και καλωδίων τερματισμού
 • Την κατασκευή συνδέσμων μετάβασης, τερματισμού και συνδέσμων επισκευής
 • Την προστασία των καλωδίων με ταφή στα παράκτια τμήματα, στα χερσαία τμήματα, την κατασκευή φρεατίων προσαιγιάλωσης και άλλων σχετικών εργασιών πολιτικού μηχανικού
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση στους τερματικούς σταθμούς του εξοπλισμού μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού ενισχυτικού οπτικού εξοπλισμού (στην περίπτωση των υποβρυχίων συστημάτων χωρίς αναγεννητές με καλώδια οπτικών ινών)
 • Τις δοκιμές παράδοσης και τη θέση σε λειτουργία του συστήματος
 • Τη διαχείριση του έργου
 • Την εκπαίδευση του προσωπικού του πελάτη στη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος
 
Οι δυνατότητες του Ομίλου στα έργα με υπόγεια καλώδια περιλαμβάνουν: 
 
 • Τον σχεδιασμό της διασύνδεσης σύμφωνα με τις αιτούμενες προδιαγραφές ή και / ή σε συνεργασία με τον πελάτη
 • Τον σχεδιασμό και την κατασκευή των καλωδίων
 • Τη μεταφορά και εγκατάσταση των καλωδίων κατά μήκος της διαδρομής με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού
 • Τις εργασίες πολιτικού μηχανικού που αφορούν τις εκσκαφές, την επαναφορά και την αποκατάσταση του εδάφους στην αρχική του κατάσταση πριν την εγκατάσταση των καλωδίων
 • Την προμήθεια των απαιτούμενων εξαρτημάτων που περιλαμβάνουν τους σχετικούς συνδέσμους και τερματισμούς
 • Την κατασκευή των συνδέσμων και τερματισμών που απαιτούνται για την υλοποίηση της διασύνδεσης
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος παρακολούθησης θερμοκρασιακών μεταβολών με τη χρήση οπτικών ινών για την παρακολούθηση της κατανομής ηλεκτρικού φορτίου στα εγκατεστημένα καλώδια (στην περίπτωση των υπόγειων καλωδίων υψηλής τάσης)
 • Τις δοκιμές παράδοσης του συστήματος
 • Τη διαχείριση του έργου
 • Την εκπαίδευση του προσωπικού του πελάτη στη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος