Homepage3
  Declarație de confidențialitate a datelor cu caracter personal ICME ECAB  

Declarație de confidențialitate a datelor cu caracter personal

 

Identitatea operatorului de date

ICME ECAB S.A., cu sediul social pe str. Drumul între Tarlale nr.42, 032982, București Romania (denumita in continuare "ICME ECAB" sau "Compania") controleaza datele dumneavoastră cu caracter personal, în mod explicit pentru scopurile convenite/ comunicate

Scopurile prelucrării datelor

ICME ECAB prelucrează date cu caracter personal numai în conformitate cu legislația și reglementările aplicabile privind o astfel de prelucrare, pentru a stabili și a-și îndeplini obligațiile contractuale, pentru a respecta obligațiile legale, pentru a proteja interesele legitime ale Companiei sau conform consimțământului dumneavoastră, după caz.

În special, Compania prelucrează datele cu caracter personal necesare pentru exercitarea drepturilor și obligațiilor sale în calitate de angajator, ca parte în diferite relații și acorduri juridice, pentru îndeplinirea obligațiilor sale față de autoritățile și organismele fiscale, de asigurări, vamale și alte autorități sau organisme internaționale, de stat și locale, precum și pentru auditarea și asigurarea conformității cu legislația și reglementările interne. De asemenea, prelucrează date cu caracter personal pentru a proteja accesul la facilitățile sale, pentru a menține și îmbunătăți relațiile cu investitorii, pentru a promova activitățile companiei, pentru probleme juridice și pentru a-și proteja interesele legitime. 

Ale cui și ce date cu caracter personal sunt prelucrate.  Datele personale care sunt prelucrate se referă la clienții fizici individuali ai Companiei și la reprezentanții entităților juridice-clienți, ai terților colaboratori sau subcontractanților, vizitatorilor, precum și solicitanților de locuri de muncă. Informațiile conțin:

• Date de contact, cum ar fi numele, profesia, angajatorul, adresa profesională, adresa de e-mail și numărul de telefon;

• Informații de identitate necesare pentru a intra și a rămâne în siguranță la sediul Companiei, cum ar fi numărul actului de identitate/ pașaportului/ permisului de ședere, permisul de conducere/ certificatul de înmatriculare al vehiculului;

• Material foto-video rezultat din evenimentele publice ale Companiei, la care au participat persoane din categoriile de mai sus

• Informații legate de browserul sau dispozitivul pe care îl utilizați pentru a accesa site-ul nostru web;

În plus, pentru clienți, terți colaboratori și subcontori:

• Detalii de plată, livrare și facturare;

• Documente necesare pentru terții care operează la sediul nostru  

Sau, pentru solicitanții de locuri de muncă: 

• Numele, domiciliul, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon și documentatia necesară pentru verificarea acestora

• Data nașterii, statutul familial, cetățenia;

• Detalii privind sistemul de pensie și asigurări;

• Istoricul profesional și al educației;

• Referinte;

• Orice alte informații pe care le furnizați prin intermediul documentelor trimse nouă.

Cine prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal

Prelucrarea este limitată la ceea ce este absolut  necesar și este efectuată de către Companie, alte companii VIOHALCO, precum și terți și subcontractanți în numele nostru, pentru a asigura  îndeplinirea cu succes a scopurilor convenite. Datele cu caracter personal nu sunt vândute nimănui. 

Datele cu caracter personal sunt partajate cu terțe părți care sunt esențiale în furnizarea serviciilor și produselor solicitate și în facilitarea colaborării convenite între dumneavoastră și Company sau cu autoritățile legale, ca parte a obligațiilor noastre legale. 

Datele cu caracter personal pot fi trimise către alte companii VIOHALCO, precum și către terții și subcontractanții colaboratori, inclusiv către facilitățile acestora din UE/SEE și din afara UE/SEE în cazurile legate de rețeaua locală de vânzări.

Serviciile cloud pot fi utilizate în facilități din UE/SEE.

Protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Intenția noastră este de a ne asigura că există măsuri de precauție adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal în orice fază sau locație a prelucrării acestora.

Compania noastră, precum și subcontractanții sau colaboratorii noștri atunci când sunt utilizați, sunt obligați să ia măsuri organizatorice și tehnice adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, utilizării, dezvăluirii, pierderii și modificărilor.

În toate cazurile, prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de persoane fizice sau funcțiuni cărora li se atribuie sarcini specifice legate de astfel de prelucrări a datelor.

Păstrarea datelor cu caracter personal

Pentru a satisface scopurile menționate de prelucrare a datelor dumneavoastră, vom păstra datele pentru o perioadă care este legată de scopurile convenite.

Totuși, putem păstra aceste date în continuare, dacă acest lucru este impus de lege, sau pentru interese legitime proporționale ale Companiei, până când aceste interese nu mai sunt în vigoare.

Luarea automată a deciziilor și crearea de profiluri

Nu are loc nici un proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, referitor la datele dumneavoastră cu caracter personal. 

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate

Vă informăm că aveți următoarele drepturi:

1. 1. De a fi informați cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm și pentru a solicita furnizarea unei copii

2. 2. De a solicita corectarea datelor

3. 3. De a solicita ștergerea datelor sau de a vă opune prelucrării acestor date sau de a solicita restricții privind prelucrarea acestora. Rețineți că acest lucru poate provoca perturbări în colaborarea și / sau oferirea de servicii, în funcție de scopurile specifice pentru care sunt prelucrate datele.

4. 4. Pentru informațiile care au fost colectate prin consimțământul dvs., puteți retrage acest consimțământ.

Vă rugăm să rețineți că, în unele cazuri, drepturile de mai sus pot face obiectul unor excepții, condiții sau condiții prealabile, de exemplu, în cazurile de la punctele 3 și 4, este posibil să fie necesar să prelucrăm în continuare datele, dacă acest lucru este impus de lege, sau de interesele legitime proporționale ale Companiei, până când aceste interese nu mai sunt în vigoare. 

1. 5. În cazul în care considerați că nu prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în mod legal sau nu v-am respectat în mod suficient drepturile ca mai sus, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere din țara dumneavoastră de reședință, de muncă sau a ICME ECAB. 

Detaliile Autorității Naționale de Supraveghere a ICME ECAB:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Web: www.dataprotection.ro

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Actualizări ale declarației

În efortul nostru de a îmbunătăți continuu protecția datelor dumneavoastră, informațiile clare și lipsite de ambiguitate cu privire la prelucrarea acestora și respectarea legislației europene și naționale, prezenta Declarație de confidențialitate a datelor cu caracter personal poate fi modificată. 

Contactați-ne

Pentru orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la: privacy_icme@hellenic-cables.com,  +40 21 20 90 111