Homepage3
  Notificare de confidențialitate  

Notificare de confidențialitate

 

ICME ECAB tratează confidențialitatea datelor într-un mod deosebit de serios.

Politica și procedurile noastre de tratare a datelor personale au fost dezvoltate în conformitate cu cerințele Regulamentului GDPR 2016/679, în vigoare de la 25 mai 208 și legistalția națională aplicabilă.

Această notificare de confidențialitate vă confirmă drepturile și răspunde întrebărilor pe care le-ați putea avea în privința datelor personale.

 

Controlorul de date

Colectăm și procesăm datele dumneavoastră  personale atunci când interacționați cu noi și produsele noastre, când sunteți furnizor, sau colaborator de terță parte.

ICME ECAB SA, cu sediul în str. Drumul între Tarlale 42, 032982 București, Romania ține sub control datele dumneavoastră personale în mod explicit pentru scopuri ca acelea: de a stabili și duce la îndeplinire obligații contractuale, de a se conforma cerințelor legale și de reglementare, de a proteja interesele legitime ale companiei sau în urma consimțământului dumneavoastră expres.

Datele personale pot fi procesate și pentru a respecta interesele legitime ale instituției, ale altor companii din grupul Viohalco sau alte părți terțe, atâta vreme cât aceasta nu aduce atingere drepturilor și intereselor dumneavoasstră legitime.

 

Ale cui și ce date personale sunt procesate

Datele personale care sunt procesate sunt cele legate de clienții individuali persoane fizice ai companiei, reprezentanții clienților persoane juridice sau ai subcontractorilor sau altor părți terțe.

Datele pe care le procesăm includ, dar nu sunt limitate la:

• Date de identificare și contact: nume, sediu social, coduri de înregistrare ale instituțiilor, adresa poștală a întreprinderii sau de acasă, CNP, adresă de email și/sau nr. de telefon;

• Informații legate de browserul sau terminalul folosit pentru a accesa websiteul nostru (nume de utilizator și parolă);

• Detalii legate de plăți, facturare, inclusiv adrese de livrare sau facturare.

 

Cine procesează datele personale

Procesarea datelor este limitată la informația absolut necesară și este efectuată de compania noastră, de  alte companii ale grupului Viohalco, precum și de colaboratori terți sau subcontractori ainoștri, pentru a asigura atingerea cu succes a scopurilor convenite. Datele personale nu sunt înstrăinate către nimeni.

Datele personale pot fi împărtășite unor terțe părți esențiale pentru furnizarea produselor și serviciilor solicitate și care facilitează colaborarea convenită între dumneavoastră și compania noastră, cum sunt:

• Consultanți profesionali: auditori, consultanți financiari sau legali externi;

• Furnizori;

• Bănci;

• Autorități guvernamentale și / sau oficialități care asigură respectarea legii, dacă sunt mandatați de lege sau sunt necesari pentru a ne proteja interesele legitime în conformitate cu legile aplicabile;

• Alte instituții sau agenții îndreptățite de lege cum sunt de exemplu companiile care se ocupă cu arhivarea documentelor – dar nu limitat la acestea;

• Alte companii Viohalco pentru scopurile administrării intra-grup, precum și colaboratori de terță parte, subcontractori, inclusiv facilitățile lor din UE/ CEE.

Servicii de tip cloud pot fi utilizate în cadrul UE/ CEE

 

Protecția datelor personale

Intenția companiei noastre este de a asigura că sunt

luate precauții adecvate pentru protejarea datelor personale în oricare fază sau locație a procesării.

Compania noastră, ca și subcontractorii, colaboratorii terți, când aceștia sunt folosiți, iau toate măsurile tehnice și de organizare pentru a asigura protecția datelor personale de accesul, dezvăluirea sau folosirea neautorizată, pierdere sau modificare.

 

Păstrarea datelor personale

Datele dumneavoastră personale nu sunt păstrate mai mult decât este necesar pentru îndeplinirea scopului inițial sau a unuia compatibil. Pentru îndeplinirea scopurilor menționate pentru procesarea datelor personale le menținem astfel:

• Clienți: pe durata relației contractuale pe care o aveți cu compania noastră și trei ani după acea perioadă;

• Furnizori, colaboratori de terță parte și subcontractori: pe durata relației contractuale pe care o aveți cu compania noastră și trei ani după acea perioadă.

După ce păstrarea datelor dumneavoastră personale nu mai este necesară, le eliminăm în mod securizat. Putem menține aceste date în continuare dacă suntem astfel mandatați de lege sau pentru respectarea proporționată a intereselor legitime ale companiei, până când aceste interese sunt satisfăcute. Datele dumneavoastră personale ar putea fi reținute un timp peste perioada specificată pentru a permite ca informația să fie revăzută și ștergerea să aiba efectiv loc. 

 

Profiling și luarea automată a deciziilor

Aceste operațiuni nu au loc în legătură cu datele dumneavoastră personale.

 

Ce drepturi am, în legătură cu datele personale?

Aveți următoarele drepturi:

1. Să fiți informați asupra datelor personale pe care le păstrăm și procesăm;

2. Să solicitați furnizarea unei copii a acestora;

3. Dacă informația pe care o deținem este eronată sau incompletă, ne puteți notifica și solicta să o corectăm sau să o completăm;

4. Să solicitați ca datele să fie șterse, să obiectați asupra procesării lor, sau să cereți restricționarea procesării. De notat că aceasta poate afecta colaborarea și / sau oferirea de servicii, conform scopurilor specifice pentru care datele sunt procesate;

5. Chiar și atunci când v-ați dat acordul asupra procesării datelor personale, puteți oricând restricționa sau retrage acest acord;

6. Puteți porta datele personale. Puteți primi, în anumite condiții datele personale pe care ni le-ați furnizat într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca informația să fie  transferată unui alt controlor de date;

7. Să obiectați asupra procesării datelor personale.

Vă rugăm să notați că în unele cazuri, drepturile de mai sus pot fi afectate de excepții sau precondiții. De exemplu: în cazul §4 and §5, este posibil să fi nevoie ca noi să procesăm în continuare datele dumneavoastră personale, dacă suntem astfel mandatați de lege, sau pentru respectarea proporționată a intereselor legitime ale companiei, până când aceste interese sunt satisfăcute.

În cazul în care considerați că nu prelucrăm datele dumneavoastră personale în conformitate cu cerințele legale sau că drepturile dumneavoastră nu sunt respectate îndeajuns, sunteți îndreptățit să vă adresați autorității de supraveghere a țării în care rezidați, munciți sau aceea a ICME ECAB SA.

Detaliile de contact  pentru Autoritatea Națională de Supraveghere a ICME ECAB SA sunt:

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

www.dataprotection.ro

anspdcp@dataprotection.ro 

+40 318 059 211; +40 318 059 212

 

Actualizări ale notificării de confidențialitate

În cadrul efortul nostru de îmbunătățire continuă a protecției datelor dumneavoastră personale, de a furniza informații clare și neechivoce asupra procesării lor și conformității cu cerințele legale europene și naționale, prezenta Notificare de Confidențialitate poate suferi modificări.

Contactați-ne

Pentru orice întrebări referitoare la procesarea datelor dumneavoastră personale, sau pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră așa cum sunt expuse mai sus, vă rugăm să ne contactați la:

privacy@icme.vionet.gr

+40 21 2090 111