Homepage1
Homepage2
Homepage3
Homepage4
Homepage6
  Επισκόπηση  
Από το 1972 ο Όμιλος Cablel Ελληνικά Καλώδια έχει κατασκευάσει υποβρύχια καλώδια ισχύος με μόνωση από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (XLPE), ελαστομερές (EPR) ή χάρτου, καθώς και υποβρύχια καλώδια οπτικών ινών.
 
Ο Όμιλος έχει επεκτείνει την εγκατάσταση της θυγατρικής Fulgor μετατρέποντάς τη σε μία από τις πιο σύγχρονες προηγμένης τεχνολογίας εγκαταστάσεις παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων υψηλής και υπερυψηλής τάσης, στατικού και δυναμικού τύπου, εναλλασσόμενου και συνεχούς ρεύματος με μόνωση από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (XLPE), καθώς και εύκαμπτους υποθαλάσσιους σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σκοπός του Ομίλου είναι η συμμετοχή του σε εθνικά και διεθνή έργα «με το κλειδί στο χέρι» (turnkey) για υποβρύχιες - υποθαλάσσιες διασυνδέσεις με υποβρύχια καλώδια, υποθαλάσσιους σωλήνες, καθώς και παράκτια έργα.
 
Η τεχνογνωσία σε συνδυασμό με τις συνεχείς επενδύσεις σε προηγμένο εξοπλισμό εξασφαλίζουν επίπεδα αποτελεσματικότητας και ποιότητας, τα οποία πληρούν τις αυστηρότητες των προδιαγραφών.
Τα καλώδια παράγονται σε μεγάλα συνεχή μήκη. Για κάθε τύπο καλωδίου ο Όμιλος έχει αναπτύξει συνδέσμους επισκευής, καθώς και συνδέσμους μετάβασης από τα υποβρύχια στα υπόγεια καλώδια και παρέχει εκπαιδευμένο προσωπικό για τη συναρμολόγησή τους.
 
Για παράδοση μεγάλων μηκών, τα καλώδια φορτώνονται σε καλωδιακά πλοία μέσω ειδικής γραμμής φορτώσεως. Για μικρότερα μήκη τα καλώδια φορτώνονται σε στροφεία ή ειδικά ταψιά, ή καλάθια και αποστέλλονται απευθείας στην τοποθεσία των έργων.
 
Τα προϊόντα μας μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με διάφορα εθνικά ή/και διεθνή πρότυπα καθώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις –προδιαγραφές του πελάτη.