Indici de sănătate şi securitate  
Pentru îmbunătăţirea constantă a performanţei sale în domeniul sănătăţii şi securităţii, Grupul Cablel Hellenic Cables urmează în mod sistematic toţi indicii care au legătură directă sau indirectă cu performanţa filialelor sale în ce priveşte sănătatea şi securitatea ocupaţională, cu următoarele scopuri: 
 
  • Identificarea abaterilor de la obiectivele stabilite
  • Evidenţierea punctelor care necesită îmbunătăţire şi/sau intervenţie
  • Facilitarea comunicării cu toate părţile interesate
  • Evaluarea succesului în îndeplinirea obiectivelor corporative
  • Investigarea nivelului de conformitate cu legislaţia
 
Grupul Cablel Hellenic Cables publică anual indici privind sănătatea şi securitatea muncii prin intermediul Raporturilor privind responsabilitatea corporativă şi dezvoltarea sustenabilă, cu scopul de a le pune la dispoziţia părţilor interesate.