sustainability_deiktes_ygeias_asfaleias
  Δείκτες υγείας και ασφάλειας στην εργασία  
Για τη διαρκή βελτίωση των επιδόσεων του στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία, ο Όμιλος Cablel Ελληνικά Καλώδια παρακολουθεί συστηματικά όλους τους δείκτες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την απόδοση όλων των εγκαταστάσεων του σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, στοχεύοντας στην:
 
  • εντόπιση των αποκλίσεων από τους στόχους που έχουν τεθεί
  • ανάδειξη των σημείων που χρήζουν βελτιώσεων ή / και παρεμβάσεων
  • εύκολη επικοινωνία μεταξύ των άμεσα ενδιαφερομένων
  • αποτίμηση της επιτυχίας προς την επίτευξη των εταιρικών στόχων
  • διερεύνηση του βαθμού συμμόρφωσης με το νομικό πλαίσιο
 
Ο Όμιλος Cablel Ελληνικά Καλώδια δημοσιεύει τους δείκτες για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία σε ετήσια βάση μέσω των Απολογισμών Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης προκειμένου αυτοί να είναι διαθέσιμοι σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέλος.