Sistemul de management al sănătăţii şi securităţii muncii  
Protecţia şi atenţia acordată sănătăţii şi securităţii muncii este o valoare fundamentală pentru Grupul Cablel Hellenic Cables, iar menţinerea unui mediu de lucru fără riscuri şi eradicarea factorilor care ar putea duce la un accident sau la o boală profesională reprezintă un obiectiv constant şi primordial pentru Grup.
 
Formarea continuă, participarea la programele educaţionale şi conştientizarea de către angajaţi a problemelor privind sănătatea şi securitatea muncii au ca scop promovarea şi consolidarea unei mentalităţi a angajatului concentrate pe securitate, precum şi participarea la prevenirea tuturor pericolelor care ar putea afecta sănătatea acestora. 
 
Concentrându-se în special pe partea de prevenţie şi de îmbunătăţire constantă în domeniul sănătăţii şi securităţii, Grupul investeşte continuu în tehnologii de ultimă generaţie care au un impact direct asupra procesului de producţie, în sănătate şi securitate, echipamente individuale de protecţie, luând în considerare propunerile prezentate de angajaţi şi parteneri. Obiectivul este de a crea un loc de muncă mai sigur şi mai sănătos pentru toţi angajaţii şi partenerii. De asemenea, se asigură faptul că toate regulamentele de sănătate şi securitate, create de Grup, sunt respectate cu stricteţe de toată lumea şi că au loc inspecţii periodice de securitate pentru a asigura implementarea corectă a tehnicilor de securitate la locul de muncă.
 
Pe baza celor prevăzute mai sus, Grupul Cablel Hellenic Cables implementează Sisteme integrate de management al sănătăţii şi securităţii muncii în cadrul unităţilor sale, conform standardului internaţional OHSAS 18001:2007, certificat de organisme de certificare independente, recunoscute la nivel internaţional.