Politica de sănătate şi securitate  
Grupul Cablel Hellenic Cables a realizat şi implementat în filialele sale o Politică de sănătate şi securitate care îndeplineşte integral cerinţele Standardul ISO 45001:2018. Politica respectată include angajamentele Grupului de a-şi îndeplini obiectivele privind respectarea şi protejarea vieţii umane şi prevenirea bolilor  profesionale, care acoperă în întregime probleme precum: 
 
  • Prevenirea afectării sănătăţii şi securităţii angajaţilor
  • Respectarea legislaţiei şi regulamentelor aplicabile privind sănătatea şi securitatea muncii
  • Formarea şi creşterea nivelului de conştientizare în rândul angajaţilor de la toate nivelurile cu privire la sănătatea şi securitatea muncii
  • Recunoaşterea şi evaluarea pericolelor şi riscurilor de sănătate şi securitatea la locul de muncă Evaluarea constantă şi periodică a tuturor surselor care pot dăuna sănătăţii şi securităţii şi depunerea tuturor eforturilor de reducere a acestora
 
 

 Politica de sănătate şi securitate