Indicii de mediu  
Pentru a-şi îmbunătăţi continuu performanţa sa de mediu, Grupul Cablel Hellenic Cables depune eforturi pentru a monitoriza şi evalua în mod sistematic practicile respectate pentru reducerea amprentei sale asupra mediului. Din acest motiv, există o monitorizare şi o raportare sistematică a tuturor indicilor de mediu legaţi în mod direct sau indirect de performanţa de mediu a unităţilor şi societăţilor Grupului, cu următoarele obiective:
 
  • Evidenţierea operaţiunilor care afectează mediul şi implementarea de îmbunătăţiri în anumite domenii
  • Facilitarea comunicării dintre toate părţile interesate
  • Măsurarea succesului în atingerea obiectivelor corporative
  • Evaluarea gradului în care activităţile respectă legislaţia. 
 
În baza celor mai sus-menţionate, Grupul Cablel Hellenic Cables publică anual indici de mediu prin intermediul Rapoartelor privind responsabilitatea corporativă şi dezvoltarea sustenabilă, cu scopul de a le pune la dispoziţia părţilor interesate.