sustainability_perivantologikoi_deiktes
  Περιβαλλοντικοί δείκτες  
Με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων, ο Όμιλος Cablel Ελληνικά Καλώδια καταβάλει προσπάθεια για τη συστηματική καταγραφή και αξιολόγηση των πρακτικών που ακολουθεί για τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Για το σκοπό αυτό, γίνεται συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των περιβαλλοντικών δεικτών που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την περιβαλλοντική απόδοση των εγκαταστάσεων του Ομίλου και των εταιριών του, με στόχο:
  • την ανάδειξη των λειτουργιών που επιβαρύνουν το περιβάλλον και τη στοχευμένη βελτίωση συγκεκριμένων περιοχών
  • την εύκολη επικοινωνία μεταξύ των άμεσα ενδιαφερομένων
  • την αποτίμηση της επιτυχίας προς την επίτευξη των εταιρικών στόχων
  • τη διερεύνηση του βαθμού συμμόρφωσης των δραστηριοτήτων του με το νομικό πλαίσιο
 
Με βάση τα παραπάνω, ο Όμιλος Cablel Ελληνικά Καλώδια δημοσιεύει τους περιβαλλοντικούς αυτούς δείκτες σε ετήσια βάση μέσω των Απολογισμών Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, προκειμένου αυτοί να είναι διαθέσιμοι σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέλος.