Homepage3
  Politica de mediu  
Grupul Cablel Hellenic Cables a dezvoltat şi implementat în unităţile sale o Politică de mediu care respectă în întregime cerinţele standardului ISO 14001:2015. Politica de mediu respectată de toate unităţile include angajamentele pe care Grupul şi le-a asumat cu scopul de a-şi îndeplini obiectivele privind protecţia mediului, acoperind în întregime probleme precum:
 
  • Formarea personalului la toate nivelurile şi conştientizarea de către acesta a problemelor de protecţie a mediului şi economiei de energie
  • Conformitatea cu legislaţia de mediu
  • Reducerea cantităţii de deşeuri produse, prin programe ample de reciclare
  • Furnizarea unui răspuns direct la solicitările organismelor europene şi naţionale (UE, Guvern, etc.), autorităţilor locale, precum şi a diverse Organizaţii de mediu
  • Monitorizarea continuă (dacă este cazul) şi periodică a tuturor surselor de poluare şi depunerea tuturor eforturile pentru diminuarea acestora
 

 Politica de mediu