Sistemul de management al calităţii  
Încă de la începutul activităţii sale, Grupul Cablel Hellenic Cables s-a concentrat în mod special pe fabricarea şi furnizarea de produse şi servicii de calitate, pentru a satisface cât mai bine cerinţele clientului şi a garanta mulţumirea acestora. La nivel managerial şi la nivelul angajaţilor, Grupul s-a angajat să îmbunătăţească în mod continuu calitatea produselor şi a serviciilor pe care le pune la dispoziţia clienţilor. 
 
Adoptarea şi implementarea unui Sistem de management al calităţii la nivelul unităţilor Grupului, certificat de organisme de certificare independente şi recunoscute la nivel internaţional, conform standardului ISO 9001:2015, este o alegere strategică şi o prioritate nenegociabilă pentru Grup, deoarece implementarea acestuia asigură furnizarea unor produse şi servicii de înaltă calitate, satisfacţia clientului şi menţinerea unei relaţii de lungă durată cu clienţii.  
 
Alegerea strategică a Grupului de a furniza produse şi servicii de înaltă calitate este susţinută de nivelul educaţional ridicat şi de formarea continuă a echipei executive şi a forţei de muncă, precum şi de utilizarea unor echipamente de ultimă generaţie pe durata producţiei şi a controalelor de calitate. 
Deoarece nu este nimic mai important decât optimizarea calităţii produselor existente şi dezvoltarea continuă de noi produse, Grupul Cablel Hellenic Cables a înfiinţat un laborator de polimeri de ultimă generaţie în cadrul unităţii din Oinofyta. Acest laborator modern are capacitatea de a efectua analize chimice de specialitate, concentrându-se pe controlul calităţii şi analiza izolaţiei pentru cablurile de înaltă şi foarte înaltă tensiune (materiile prime, procesul de producţie, evaluarea îmbătrânirii materialelor) şi alţi polimeri. Mai mult, Grupul a efectuat Încercări de tip la faţa locului, în prezenţa unor organisme de certificare şi inspecţie independente, precum şi în cooperare cu laboratoarele independente din afara graniţelor, recunoscute la nivel mondial.  
 
Produsele Grupului au obţinut certificate de conformitate şi licenţe privind calitatea mărcii de la organismele de certificare recunoscute la nivel internaţional, care fac dovada specificaţiilor stricte în baza cărora sunt produse. 
 
 

 Certificatul ISO 9001:2015 pentru Hellenic Cables S.A. 

 

 Certificatul ISO 9001:2015 pentru Fulgor S.A. 

 

 Certificatul ISO 9001:2015 pentru Icme Ecab S.A.