Politica de calitate  
Grupul Cablel Hellenic Cables a dezvoltat şi implementat în toate unităţile sale o Politică de calitate care îndeplineşte în întregime solicitările Standardului ISO 9001:2015. Politica de calitate care trebuie să fie respectată acoperă probleme precum: 
 
  • Satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor
  • Îmbunătăţirea constantă a tuturor nivelurilor operaţionale ale Grupului
  • Formarea echipelor executive şi de muncitori
  • Cercetarea şi dezvoltarea constantă
  • Conformarea cu cerinţele legislative şi de reglementare
 
 

 Politica de calitate