Homepage3
  Contribuţia socială  
Grupul Cablel Hellenic Cables recunoaşte că drumul către o dezvoltare sustenabilă este legat în mod indisolubil de crearea de valoare nu doar pentru acţionarii societăţii sau pentru părţile interesate, ci pentru întreaga societate. În acest context, Grupul planifică şi implementează activităţi care abordează nevoile sociale de bază în ce priveşte ocuparea forţei de muncă, dezvoltarea, educaţia, sănătatea, mediul, bunăstarea socială şi cultura. Grupul încurajează munca voluntară şi sprijină iniţiativele pentru dezvoltarea comunităţilor locale în care îşi desfăşoară activitatea. 
 
Pilonii Grupului pentru sprijinirea comunităţilor locale se concentrează asupra următoarelor activităţi: 
 
  • Sprijin în plasarea forţei de muncă locale
  • Consolidarea economiei locale
  • Dezvoltarea activităţilor sociale
  • Voluntariat