Homepage1
Homepage2
Homepage3
Homepage4
Homepage6
  Συνεισφορά στην κοινωνία  
O Όμιλος Cablel Ελληνικά Καλώδια αναγνωρίζει ότι η πορεία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δημιουργία αξίας όχι μόνο για τους μετόχους και τους άμεσους συμμετόχους του, αλλά και για την κοινωνία στο σύνολό της. Σε αυτή τη βάση, ο Όμιλος σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες της κοινωνίας σε ζητήματα εργασίας, ανάπτυξης, εκπαίδευσης, υγείας, περιβάλλοντος, κοινωνικής πρόνοιας και πολιτισμού. Ενθαρρύνει τον εθελοντισμό και υποστηρίζει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται.
 
Οι άξονες ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών του Ομίλου Cablel Ελληνικά Καλώδια αφορούν τις ακόλουθες δράσεις:
 
  • υποστήριξη της τοπικής απασχόλησης
  • ενίσχυση της τοπικής οικονομίας
  • ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων
  • εθελοντισμός