Homepage1
Homepage2
Homepage3
Homepage4
Homepage6
  Η Εταιρία  
Η Icme Ecab S.A. αποτελεί από το 1999, χρονιά κατά την οποία η Ελληνικά Καλώδια αποκτά την πλειοψηφία των μετοχών της, μία σημαντική θυγατρική Εταιρία του Ομίλου Cablel Ελληνικά Καλώδια, η οποία αποτελούσε μια από τις πλέον ισχυρές βιομηχανίες παραγωγής καλωδίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
 
Η ενσωμάτωση της Icme Ecab S.A. στον Όμιλο Cablel Ελληνικά Καλώδια είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική διεύρυνση της γκάμας των παραγόμενων προϊόντων της εταιρίας.
Οι συνεχείς επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην εταιρία σε σύγχρονο εξοπλισμό, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και στην εκτεταμένη μεταφορά τεχνογνωσίας από την Ελληνικά Καλώδια Α.Ε., συνετέλεσαν στην ισχυροποίηση του ονόματος της εταιρίας, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την προσφορά ενός ευρέως φάσματος προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, αναγνωρισμένης ποιότητας υπό το εμπορικό σήμα Cablel®
 
Οι βασικότερες κατηγορίες προϊόντων που παράγει η Icme Ecab S.A. είναι:
  • Καλώδια ενέργειας 
  • Καλώδια τηλεπικοινωνιών και μεταφοράς δεδομένων 
  • Σύρματα περιελίξεων 
  • Πλαστικά και ελαστικά μείγματα