Homepage1
Homepage2
Homepage3
Homepage4
Homepage6
  Διοικητικό Συμβούλιο  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Fulgor Α.Ε. απαρτίζεται  από επτά μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.
 
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
 
  • Μπατσόλας  Ιωάννης
 
Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
 
  • Πασσάς Γεώργιος 
 
Άλλα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
 
  • Αλέξιος Αλεξίου
  • Ιωάννης Θεωνάς
  • Ευάγγελος Πιπέρης
  • Νικόλαος Βροντίσης
  • Ευάγγελος Βενιέρης