Homepage1
Homepage2
Homepage3
Homepage4
Homepage6
  Η Εταιρία  
H Fulgor Α.Ε. εντάχθηκε στην οικογένεια των εταιριών του Ομίλου Cablel Ελληνικά Καλώδια τον Ιούνιο 2011 ως μία από τις πλέον πρωτοπόρους εταιρίες στον τομέα της κατασκευής τεχνολογικά εξελιγμένων προϊόντων, υψηλής ποιότητας, καθώς και της παροχής ολοκληρωμένων έργων με το κλειδί στο χέρι (turnkey projects). Η Fulgor Α.Ε. αποτελεί μεταξύ άλλων και μία από τις ελάχιστες εταιρίες που ειδικεύονται στις υποβρύχιες καλωδιακές διασυνδέσεις. 
Τα τελευταία 40 χρόνια η Fulgor A.E. έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πολλά έργα με το κλειδί στο χέρι (turnkey projects) που περιλαμβάνουν την προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων καλωδίων υψηλής τάσης, υποβρυχίων καλωδίων μέσης τάσης και οπτικών ινών, καθώς και σύνθετων καλωδίων (ενέργειας και οπτικών ινών). 
 
Η Fulgor Α.Ε. ανέλαβε το πρώτο έργο "με το κλειδί στο χέρι" το 1972, και μέχρι σήμερα έχει εγκαταστήσει περισσότερα από 880 χιλιόμετρα υποβρυχίων καλωδίων ενέργειας έως 33 kV, καθώς και πάνω από 2.200 χιλιόμετρα υποβρυχίων καλωδίων οπτικών ινών, χρησιμοποιώντας ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και εξειδικευμένους εργολάβους.
 
Η υλοποίηση από τον Όμιλο Cablel Ελληνικά Καλώδια του εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος στην εταιρία, ύψους άνω των 60 εκ. ευρώ, για την παραγωγή υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης συνέβαλε στην ισχυροποίηση του ονόματος της Εταιρίας και του Ομίλου γενικότερα. Δημιούργησε παράλληλα τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την προσφορά ενός ευρέως φάσματος προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και αναγνωρισμένης ποιότητας υπό το εμπορικό σήμα Cablel®.
 
Προκειμένου να ανταπεξέλθει στις τεχνικές ιδιαιτερότητες ανάπτυξης προηγμένων τεχνολογικά προϊόντων, μέσω της μητρικής Ελληνικά Καλώδια Α.Ε., έχει συναφθεί συμφωνία μεταφοράς τεχνογνωσίας με την εταιρία Viscas, από τους κορυφαίους παραγωγούς υποβρυχίων καλωδίων και θυγατρική των ιαπωνικών εταιριών Fujikura και Furukawa. 
 
Η εταιρία διαθέτει στεγασμένες εγκαταστάσεις 82 στρεμμάτων σε συνολική έκταση 206 στρεμμάτων. Η ετήσια παραγωγική της δυναμικότητα είναι 50.000 τόνοι καλώδια και 96.500 τόνοι βεργών χαλκού και αλουμινίου.
Οι βασικότερες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που μπορεί να παρέχει η Fulgor A.E. είναι:
 
 • Ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η εγκατάσταση:
  • Καλωδίων ισχύος (χαμηλής μέσης, υψηλής και υπερυψηλής τάσης) υπόγειων και υποβρυχίων
  • Οπτικών καλωδίων (υπόγειων και υποβρύχιων)
  • Σύνθετων καλωδίων (ισχύος: χαμηλής μέσης, υψηλής/υπερυψηλής τάσης με οπτικές ίνες) υπόγειων και υποβρυχίων
 
 • Ο σχεδιασμός και η παραγωγή
  • Καλωδίων τηλεπικοινωνιών
  • Συμπαγών ράβδων χαλκού
  • Συμπαγών ράβδων αλουμινίου
  • Αγωγών