Homepage1
Homepage2
Homepage3
Homepage4
Homepage6
  Σημαντικοί σταθμοί  
 • Ανάθεση έργου «με το κλειδί στο χέρι» ύψους 93 εκ. ευρώ στην Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. που αφορά στις υπόγειες και υποβρύχιες καλωδιακές διασυνδέσεις 150 kV Σύρου – Τήνου, Σύρου – Μυκόνου, Σύρου - Πάρου και τερµατικό καλωδίων 150 kV στην Τήνο
 • Εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Fulgor A.E.
 • Απονομή βραβείου « Recognised for Excellence 3 star » από το European Foundation for Quality Management
 • Απονομή βραβείου «Committed to Excellence» από το European Foundation for Quality Management
 • Λειτουργία μονάδων βραδύκαυστων μειγμάτων LSF
 • Ολοκλήρωση του νέου εργοστασίου της Θήβας. Λειτουργία της γραμμής υψηλής τάσης
 • Εξαγορά του ποσοστού της SIEMENS στο εργοστάσιο παραγωγής οπτικών ινών
 • Απόκτηση πλειοψηφίας μετοχών της Icme Ecab S.A.
 • Εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ)
 • Παραγωγή καλωδίων οπτικών ινών σε συνεργασία με τη SIEMENS
 • Ίδρυση της εταιρίας Ελληνικά Καλώδια Α.Ε.
 • Παραγωγή καλωδίων και εξαρτημάτων χάρτου 150kV
 • Έναρξη Παραγωγής καλωδίων από τη Βιοχάλκο