Homepage1
Homepage2
Homepage3
Homepage4
Homepage6
  Διοικητικό Συμβούλιο  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικά Καλώδια Βιομηχανική Α.Ε. απαρτίζεται από οκτώ μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.
 
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
  • Ιωάννης Μπατσόλας
 
Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
  • Κωνσταντίνος Λάϊος
 
Άλλα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
  • Μιχαήλ Διακογιάννης
  • Αλέξιος Αλεξίου
  • Ιωάννης Σταυρόπουλος
  • Γεώργιος Πασσάς
  • Εμμανουήλ Νικολαϊδης
  • Χρήστος Σιαπέρας