Homepage1
Homepage2
Homepage3
Homepage4
Homepage6
  Η Εταιρία  
Η Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. αποτελεί τη μητρική Εταιρία του Ομίλου Cablel Ελληνικά Καλώδια. Δραστηριοποιείται από το 1950 ως μονάδα παραγωγής καλωδίων της τότε Βιοχάλκο, ενώ από το 1973 λειτουργεί πλέον ως ανεξάρτητη θυγατρική της Viohalco S.A. με την επωνυμία Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. διευρύνοντας τις παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες της. Από το 1994 οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 
 
Με τρεις παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, η Εταιρία εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα δυναμικότητας, αλλά και ποιότητας, καθώς οι μονάδες στο σύνολό τους είναι πιστοποιημένες κατά EN ISO 9001:2008 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας), EN ISO14001:2004 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και OHSAS 18001:2007 (Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας).
 
Αποτέλεσμα των προσπαθειών της εταιρίας για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας και τεχνολογικής υπεροχής στα προϊόντα της είναι η διεθνής αναγνώριση του κατοχυρωμένου εμπορικού σήματος της εταιρίας, Cablel®. Η ευρεία γκάμα των προϊόντων και τεχνολογικών λύσεων που προσφέρει η Ελληνικά Καλώδια ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών της ανά τον κόσμο, οι οποίοι διακρίνονται σε διαχειριστές δικτύων, τεχνικές εταιρίες και εμπόρους. 
 
Οι βασικότερες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που μπορεί να παρέχει η Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. είναι:
 
 • Ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η εγκατάσταση:
  • Καλωδίων ισχύος (χαμηλής μέσης, υψηλής και υπερυψηλής τάσης), οπλισμένων ή άοπλων
  • Οπτικών καλωδίων, οπλισμένων ή άοπλων
  • Σύνθετων καλωδίων (ισχύος: χαμηλής μέσης, υψηλής/υπερυψηλής τάσης με οπτικές ίνες) οπλισμένων ή άοπλων 
 
 • Ο σχεδιασμός και η παραγωγή
  • Καλωδίων τηλεπικοινωνιών
  • Αγωγών
  • Πλαστικών και ελαστικών μειγμάτων
  • Συρμάτων περιελίξεων