our_people_training
  Formarea  
Învăţarea continuă şi formarea resurselor umane ale Grupului reprezintă pilonul cheie pentru dezvoltarea societăţii. În acest context, Grupul Cablel Hellenic Cables caută să îmbogăţească în mod constant cunoştinţele şi aptitudinile profesionale/tehnice ale angajaţilor şi să susţină dezvoltarea profesională a acestora.
 
Mai exact, Grupul Cablel Hellenic Cables dezvoltă şi implementează programe anuale de formare şi educare şi seminarii pentru angajaţii de la toate nivelurile organizaţionale, cu scopul de a-i ajuta să dobândească expertiza necesară şi să îşi desfăşoare mai uşor activitatea zilnică, precum şi de a optimiza productivitatea. Aceste programe se concentrează asupra unor subiecte precum tehnologiile noi, practicile şi instrumentele managementului modern şi sunt organizate în colaborare cu universităţi şi cu instituţii de formare specializate din Grecia sau internaţionale.
Mai mult, pentru a sprijini în plus dezvoltarea profesională a directorilor săi executivi, Grupul Cablel Hellenic Cables finanţează programe postuniversitare pentru angajaţii care doresc să-şi îmbogăţească cunoştinţele şi să se dezvolte în cadrul societăţii. Prin participarea angajaţilor la aceste programe de formare, Grupul poate asigura:
 
 • Îmbunătăţirea aptitudinilor necesare în funcţie de poziţia şi responsabilităţile fiecărui angajat
 • Îmbogăţirea cunoştinţelor angajaţilor în domenii care nu sunt direct legate de atribuţiile din fişa de post, dar care ar putea avea un impact pozitiv asupra productivităţii acestora, sporind astfel competitivitatea pe termen lung a Grupului.
 • Încurajarea inovaţiei, iniţiativei şi creativităţii în rândul angajaţilor
 • Sensibilizarea tuturor angajaţilor în ce priveşte principiile şi valorile Grupului
 • Promovarea aptitudinilor de comunicare, muncă în echipă şi cooperare
 • Dezvoltarea aptitudinilor de rezolvare a problemelor şi de consolidare a eficienţei angajatului
 
Programele educaţionale anuale acoperă următoarele subiecte:
 
 • Sănătate şi securitate
 • Mediu
 • Calitate
 • Management
 • Ştiinţă şi tehnologie
 • Responsabilitate socială corporativă
 • Producţie
 • Achiziţie şi lanţul de aprovizionare
 • Limbi străine
 • Guvernanţă corporativă