Politica privind responsabilitatea socială şi dezvoltarea sustenabilă corporativă  
Grupul Cablel Hellenic Cables şi filialele sale au integrat principiile Responsabilităţii Sociale Corporative în operaţiunile şi activităţile sale profesionale, recunoscând că dezvoltarea pe termen-lung şi progresul social pot fi obţinute doar printr-o Dezvoltare sustenabilă. 
Angajamentele Grupului privind Responsabilitatea socială corporativă se concentrează pe eforturile de promovare a sănătăţii şi siguranţei angajatului şi pe respectul pentru mediu, satisfacerea cerinţelor complexe ale clientului şi coexistenţa din punct de vedere productiv cu acele comunităţi locale în care îşi desfăşoară activitatea. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Grupul implementează o Politică complexă privind responsabilitatea socială corporativă şi dezvoltarea sustenabilă, ce reflectă valori corporative, în toate filialele sale şi unităţile sale industriale.