Homepage1
Homepage2
Homepage3
Homepage4
Homepage6
  Σημαντικοί σταθμοί  
 • ΟΜΙΛΟΣ CABLEL ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ | Ολοκλήρωση της απόσχισης του βιομηχανικού και μέρους του εμπορικού κλάδου καλωδίων της Ελληνικά Καλώδια και της εισφοράς του στην κατά 100% θυγατρική της εταιρία ΣΥΜΜ.ΕΠ. Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ τον Ιούλιο 2016 Αλλαγή της επωνυμίας της εισηγμένης εταιρίας σε Ελληνικά Καλώδια Εταιρία Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρία. Ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης δι’ απορρόφησης από τη Cenergy Holdings SA των ελληνικών εισηγμένων εταιριών, Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε. και Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. Εταιρία Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρία το Δεκέμβριο 2016. Εισαγωγή των μετοχών της Cenergy Holdings SA στα χρηματιστήρια Euronext Brussels και Χρηματιστήριο Αθηνών.
 • ΟΜΙΛΟΣ CABLEL ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ | Υπογραφή σύμβασης 36,4 εκατ. ευρώ με την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για την καλωδιακή διασύνδεση του αιολικού πάρκου ισχύος 73,2 ΜW στη νησίδα του Αγίου Γεωργίου, στο θαλάσσιο χώρο νότια από το ακρωτήριο Σούνιο. Πιο συγκεκριμένα, η σύμβαση αφορά στην προμήθεια 37,4 χλμ υποβρυχίου καλωδίου υψηλής τάσης 150kV, την πόντιση αυτού καθώς και την υλοποίηση των απαραίτητων τερματισμών και συνδέσεων με το υφιστάμενο δίκτυο υψηλής τάσης στο Λαύριο.
 • ΟΜΙΛΟΣ CABLEL ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ | Ανάθεση έργου ύψους 93 εκατ. ευρώ Το έργο αφορά υπόγειες και υποβρύχιες καλωδιακές διασυνδέσεις 150 kV Σύρου – Τήνου, Σύρου – Μυκόνου, Σύρου - Πάρου και τερµατικό καλωδίων 150 kV στην Τήνο. Επιπλέον ο Όμιλος Cablel® Ελληνικά Καλώδια αναλαμβάνει την πόντιση, την προστασία των καλωδίων στα παράκτια τμήματα, καθώς και την υλοποίηση των απαραίτητων συνδέσεων με το υφιστάμενο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ
 • ΟΜΙΛΟΣ CABLEL ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ | Υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος συνολικού ύψους 60 εκ. ευρώ περίπου για την παραγωγή υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης.
 • ΟΜΙΛΟΣ CABLEL ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ | Εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Fulgor A.E. από την Ελληνικά Καλώδια Α.Ε.
 • ΟΜΙΛΟΣ CABLEL ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ | Ολοκλήρωση του νέου εργοστασίου της Ελληνικά Καλώδια στη Θήβα. Λειτουργία της γραμμής υψηλής τάσης
 • ΟΜΙΛΟΣ CABLEL ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ | Απόκτηση πλειοψηφίας μετοχών της Icme Ecab S.A. από την Ελληνικά Καλώδια Α.Ε.
 • FULGOR Α.Ε. | Κατασκευή του πρώτου καλωδίου Υψηλής τάσης (150kV) για λογαριασμό της ΔΕΗ από τη FULGOR
 • ΟΜΙΛΟΣ CABLEL ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ | Εισαγωγή της Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ)
 • FULGOR A.E. | Ολοκλήρωση των πρώτων υποβρυχίων συνδέσεων (Κως-Κάλυμνος 25.4km και Πάρος-Νάξος 15km ) από τη FULGOR για λογαριασμό της ΔΕΗ
 • ΟΜΙΛΟΣ CABLEL ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ | Ίδρυση της εταιρίας Ελληνικά Καλώδια Α.Ε.
 • ΟΜΙΛΟΣ CABLEL ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ | Σχεδιασμός και παραγωγή καλωδίων και εξαρτημάτων σύνδεσης υψηλής τάσης 150kV (LPOF)
 • FULGOR Α.Ε. | Ίδρυση της εταιρίας Fulgor στην Αθήνα(Άγιος Ιωάννης Ρέντης)
 • ΟΜΙΛΟΣ CABLEL ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ | Έναρξη Παραγωγής καλωδίων από τη Βιοχάλκο
 • ICME ECAB S.A. | Ίδρυση της Icme Ecab S.A. με την επωνυμία «Electrocablu» ως Εταιρία κατασκευής καλωδίων.