Prezentare generală  
Personalul nostru are un rol extrem de important în succesul şi dezvoltarea viitoare a Grupului Hellenic Cables. Întrucât se ştie că angajaţii dau impulsul necesar societăţii şi contribuie la îndeplinirea obiectivelor sale, prioritatea principală a Grupului este de a asigura un mediu de lucru sigur care oferă oportunităţi egale. În acelaşi timp, Grupul Hellenic Cables se angajează să implementeze politici specifice care asigură îmbunătăţirea continuă a aptitudinilor şi cunoştinţelor angajaţilor. 
 
Pe baza politicii noastre de Management al resurselor umane, încercăm să atragem absolvenţi talentaţi sau manageri experimentaţi şi să creăm un mediu de lucru care să îi inspire, în cadrul căruia există oportunităţi egale de dezvoltare. Elementele cheie ale politicii noastre includ crearea unui mediu pozitiv pentru angajaţi, încurajarea cooperării constructive, precum şi promovarea unor valori precum responsabilitatea, onestitatea, integritatea, corectitudinea şi comportamentul politicos faţă de clienţi, parteneri, furnizori şi comunitatea locală.