Prezentare generală  
Responsabilitatea corporativă este o componentă esenţială a drumului parcurs de Grupul Cablel Hellenic Cables către sustenabilitate. Recunoscând faptul că integritatea afacerilor afectează progresul angajaţilor, acţionarilor şi al părţilor interesate de la nivel social în general, Grupul şi societăţile sale îşi aliniază strategia de afaceri şi angajamentele privind responsabilitatea corporativă, cu viziunea, misiunea şi valorile acestora. 
 
În mod special, strategia Grupului privind responsabilitatea corporativă acoperă următorii cinci piloni:
  • Guvernanţa corporativă şi Dezvoltarea financiară
  • Piaţa (clienţii, partenerii şi furnizorii)
  • Resursele umane – Sănătatea şi Securitatea Muncii
  • Mediul
  • Comunitatea locală
 
În acest context, Grupul Cablel Hellenic Cables dă dovadă de responsabilitate în cadrul tuturor activităţilor desfăşurate: de la dezvoltarea produsului şi integrarea noilor tehnologii în interesul companiei şi al societăţii în general, la adoptarea unor standarde stricte pentru protecţia mediului şi promovarea Sănătăţii şi Securităţii Muncii, prin adoptarea unor politici specifice şi  întreprinderea unor acţiuni complexe. În acest sens, Grupul respectă standardele şi principiile internaţionale de dezvoltare, implementare şi monitorizare a activităţilor sale în domeniul responsabilităţii şi sustenabilităţii  corporative, prin rapoarte detaliate, publicate anual.