Lanţul de aprovizionare  
Grupul Cablel Hellenic Cables consideră că furnizorii şi sub-contractanţii săi sunt parteneri care contribuie la furnizarea unor produse şi servicii competitive şi de calitate, prin furnizarea de materii prime şi auxiliare şi de servicii de calitate. Pentru fiecare dintre societăţile Grupului, managementul integrat şi responsabil al lanţului de aprovizionare este un factor esenţial pentru livrarea eficientă a produselor şi serviciilor către utilizatorii finali. Astfel, toate societăţile îşi evaluează partenerii pe baza criteriilor privind calitatea şi responsabilitatea corporativă. Sunt depuse toate eforturile pentru a promova cele mai bune practici şi pentru a spori conştientizarea de către furnizori şi angajaţi a importanţei dezvoltării sustenabile, promovând în acelaşi timp valorile privind responsabilitatea socială corporativă la nivelul întregului lanţ de aprovizionare.
 
În mod specific, se implementează un sistem de evaluare periodică a furnizorului, cu criterii referitoare la problemele de responsabilitate corporativă, precum managementul sănătăţii şi securităţii muncii conform standardului OHSAS 18001:2007 şi prevenirea accidentelor. Mai mult, se menţine un Sistem de Management al Calităţii integrat, conform standardului ΙSO 9001:2008, precum şi un Sistem de Management de mediu conform cerinţelor ISO 14001:2004.
 
Este de asemenea de remarcat faptul că respectarea Regulamentului european REACH pentru materialele specifice constituie un alt factor în selectarea furnizorilor societăţii, deoarece Grupul Cablel Hellenic Cables nu va achiziţiona produse de la furnizorii care nu respectă Regulamentul mai sus-menţionat. De asemenea, Fişele tehnice de securitate aferente (MSDS) sunt întotdeauna solicitate şi analizate înainte de utilizarea materiilor prime menţionate. În final, pentru furnizorii deja existenţi, sunt efectuate controale la faţa locului pentru a asigura conformitatea cu procedurile prevăzute, specificaţiile convenite şi calitatea materiilor prime primite. 
 
În ce priveşte sănătatea şi securitatea muncii, Grupul Cablel Hellenic Cables se asigură că toate acţiunile şi mijloacele necesare pentru siguranţa individuală prevăzute de legislaţia grecească şi de regulamentele europene sunt menţinute şi implementate în mod strict de către toţi antreprenorii însărcinaţi cu efectuarea unor proiecte în cadrul oricărei unităţi a Grupului.