sustainability_chain
  Εφοδιαστική αλυσίδα  
Ο Όμιλος Cablel Ελληνικά Καλώδια αναγνωρίζει τους προμηθευτές και υπεργολάβους του ως συνεργάτες που συμβάλλουν στην παραγωγή/παροχή ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, μέσω της προμήθειας πρώτων και βοηθητικών υλών και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Για κάθε εταιρία του Ομίλου, η ολοκληρωμένη και υπεύθυνη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματική μεταφορά και διανομή των προϊόντων και υπηρεσιών της προς τους τελικούς χρήστες. Σε αυτή τη βάση, όλες οι εταιρίες αξιολογούν τους συνεργάτες τους με κριτήρια ποιότητας και εταιρικής υπευθυνότητας, ενώ καταβάλουν προσπάθειες για την προώθηση ορθών πρακτικών και την ευαισθητοποίηση των προμηθευτών και εργαζομένων τους σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, προωθώντας παράλληλα τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε όλο το εύρος της αλυσίδας εφοδιασμού τους.
 
Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται περιοδικό σύστημα αξιολόγησης προμηθευτών, με κριτήρια που αφορούν και σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας, όπως η διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007 και η πρόληψη των ατυχημάτων. Επιπλέον, εξετάζεται η διατήρηση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001:2008, καθώς και η ύπαρξη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 14001:2004. 
 
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι η συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό REACH για συγκεκριμένα υλικά αποτελεί επιπλέον κριτήριο επιλογής των προμηθευτών της εταιρίας, δεδομένου ότι ο Όμιλος Cablel Ελληνικά Καλώδια δεν αγοράζει προϊόντα από προμηθευτές που δεν συμμορφώνονται με τον εν λόγω Κανονισμό. Επίσης ζητούνται πάντα τα αντίστοιχα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΜSDS) που μελετώνται πριν τη χρησιμοποίηση των εν λόγω πρώτων υλών. Τέλος, στους ήδη υπάρχοντες προμηθευτές, πραγματοποιούνται κατά περίπτωση επιτόπιοι έλεγχοι για τη διασφάλιση τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών, των συμφωνηθέντων τεχνικών προδιαγραφών για την ποιότητα των πρώτων υλών που παραλαμβάνονται. 
 
Σε ό,τι αφορά την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, ο Όμιλος Cablel Ελληνικά Καλώδια διασφαλίζει ότι όλες οι απαραίτητες ενέργειες και τα μέσα ατομικής προστασίας που απαιτούνται από τους νόμους και τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς τηρούνται και εφαρμόζονται αυστηρά σε όλους τους εργολάβους που αναλαμβάνουν κάποιο έργο, σε οποιαδήποτε εγκατάσταση του Ομίλου.