Homepage3
  Dezvoltarea financiară şi guvernanţa corporativă  
Obiectivul Grupului Cablel Hellenic Cables este de a asigura o dezvoltare financiară sănătoasă şi responsabilă, prin implementarea unor planuri de investiţii cu un scop specific pentru a-şi atinge obiectivele. Transparenţa corporativă şi o bună guvernanţă corporativă reprezintă pentru Grupul Cablel Hellenic Cables o componentă esenţială a aspectului financiar al Responsabilităţii corporative. În acest context, Grupul adoptă principii şi practici corespunzătoare pentru guvernanţa corporativă şi promovarea intereselor părţilor interesate. Prin deciziile luate la nivel strategic şi operaţional, Grupul intenţionează să promoveze etica corporativă, să garanteze operaţiuni transparente şi să armonizeze managementul cu interesele părţilor interesate. 
 
Pentru a maximiza valoarea contribuţiei Grupului către părţile interesate şi a asigura informarea adecvată, corespunzătoare şi la timp a acestora, contextul guvernanţei corporative care a fost dezvoltat acoperă următoarele:
 
  • organisme de conducere cu roluri, responsabilităţi şi obligaţii clare
  • o structură organizaţională şi procese de afaceri corespunzătoare
  • sistemele eficiente de control intern
  • o comunicare organizată cu publicul extern şi intern.