Cercetarea şi dezvoltarea noilor tehnologii  
Sectorul de Cercetare şi Dezvoltare, precum şi introducerea de noi tehnologii în procesul de producţie cu scopul de a dezvolta noi produse inovatoare cu o calitate îmbunătăţită, care sunt ecologice şi de a furniza servicii cu o valoare adăugată mare, fac parte integrantă din activitatea Grupului Cablel Hellenic Cables. 
 
Grupul Cablel Hellenic Cables susţine cu tărie faptul că procesele de Cercetare şi Dezvoltare, precum şi introducerea de tehnologii noi în procesul de producţie, contribuie la crearea şi menţinerea unui avantaj competitiv. Din acest motiv implementăm anual investiţii semnificative la nivelul întregului Grup, investiţii care au o legătură directă cu Cercetarea şi Dezvoltarea. 
 
Pentru a putea satisface cât mai bine cerinţele de Cercetare şi Dezvoltare, Grupul investeşte cu prioritate în personalul său, recunoscând că experienţa resurselor umane şi calitatea contribuie la succesul oricărui efort de cercetare. Din acest motiv, în cadrul Departamentului de Cercetare şi Dezvoltare al Grupului există personal ştiinţific foarte specializat cu studii de excelenţă. Mai mult, participarea personalului la programe educaţionale şi de învăţare continuă reprezintă o parte integrantă a activităţii departamentului. 
 
Colaborarea la nivel naţional şi internaţional cu instituţiile de învăţământ recunoscute pe plan internaţional, centrele de cercetare şi laboratoarele de certificare cu prestigiu internaţional sunt parte a activităţilor cotidiene ale Grupului Cablel Hellenic Cables în domeniul Cercetării şi Dezvoltării.
 
Grupul Cablel Hellenic Cables are grijă să fie informat şi să profite de orice oportunitate de participare la grupuri de transfer de expertiză. Un exemplu elocvent este participarea Grupului în calitate de parte interesată la Programul european de doi ani Tanocomp. Acesta este un proiect finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de învăţare continuă şi a fost implementat prin asocierea în participaţiune formată din următorii Parteneri: 
 
  • Steinbeis – Europa – Zentrum
  • Aitiip Centro Tecnologico
  • Marketmentoro LTD
  • Glonatech Global Nanotechnologies
 
Participarea la activităţile Proiectului a dus la îmbunătăţirea cunoştinţelor directorilor executivi ai Grupului în materie de nanotehnologie şi pregătirea materialelor nano-sintetice pentru diverse aplicaţii, precum şi la recunoaşterea beneficiilor acestei tehnologii speciale. 
În cele din urmă, orientarea Grupului către Cercetare şi Dezvoltare a dus la crearea unui laborator de ultimă generaţie pentru polimeri avansaţi în cadrul fabricii Inofyta. Printre altele, în laborator se efectuează teste chimice specializate punând accent pe controlul calităţii şi analiza izolaţiei (XLPE) pentru cablurile de înaltă şi foarte înaltă tensiune (materii prime, procese de producţie şi evaluarea materialelor fabricate), precum şi pentru alţi polimeri.