Homepage3
  Participarea în reţele şi organizaţii  
Grupul Cablel Hellenic Cables, prin intermediul societăţilor din care este format, participă în mod activ într-o gamă largă de reţele naţionale şi internaţionale, organisme de reglementare, organizaţii şi reţele de cercetare, camere şi alte organisme, Grupul fiind orientat spre extraversiune şi spre consolidarea poziţiei sale pe piaţa grecească şi internaţională. 
 
Principalele obiective ale participării Grupului Cablel Hellenic Cables în cadrul acestor organizaţii sunt: 
 
  • Colaborarea cu experţi din întreaga lume, cu scopul de a face schimb de expertiză şi experienţe, de a comunica rezultatele cercetării şi bunele practici. 
  • Comunicarea rezultatelor cercetării către organismele de reglementare cu privire la problemele reţelelor de distribuţie a energiei.
  • Monitorizarea îndeaproape a tendinţelor, precum şi contribuţia la inovaţiile sectorului.
  • Promovarea inovaţiei tehnologice şi a excelenţei în favoarea umanităţii. 
  • Promovarea economiei şi a siguranţei energiei, precum şi a îmbunătăţirii proceselor de recuperare şi reutilizare a materialelor din cabluri. 
  • Dezvoltarea şi promovarea colaborării financiare şi comerciale între societăţi şi organizaţii la nivel internaţional. 
  • Participarea la contracte şi colaborări bilaterale între societăţii şi organizaţii din întreaga lume. 
  • Promovarea relaţiilor între comunităţile de afaceri globalizate cu scopul de a obţine creşterea investiţiilor, circulaţia bunurilor şi serviciilor, precum şi transferul expertizei pe o piaţă globalizată. 
  • Promovarea valorilor Dezvoltării sustenabile, Responsabilităţii sociale corporative şi Coeziunii sociale, precum şi a dezvoltării mecanismelor de comunicare, sinergie şi coordonare între societăţi similare sau complementare. 
 
Participaţii:

 1. Europacable a fost înfiinţată în 1991 şi reprezintă 85% dintre producătorii de sârme şi cabluri din Europa. Scopul organizaţiei este de a oferi surse fiabile de informaţii tehnice cu privire la caburi şi sârme, participând activ la procesele referitoare la specificaţiile standardelor.
 

 2. Institute of Electrical and Electronics Engineers (ΙΕΕΕ) (Institutul Inginerilor Electrotehnişti şi Electronişti), este cea mai mare asociaţie profesională din lume care promovează inovaţiile tehnice în beneficiul umanităţii. Obiectivul IEEE şi al membrilor acestuia este de a inspira comunitatea mondială prin publicarea de articolele ştiinţifice, participarea la congrese, standarde tehnologice şi activităţi profesionale şi de formare.
 

3. Conseil International des Grands Réseaux Electriques (CIGRE) (Consiliul Internaţional al Marilor Reţele Electrice)a fost înfiinţat în 1921. CIGRE promovează colaborarea dintre experţii din întreaga lume, dezvoltarea şi schimbul de cunoştinţe, comunicarea rezultatelor cercetării şi bunelor practici între membrii Consiliului. De asemenea, obiectivul CIGRE este comunicarea rezultatelor cercetării cu privire la problemele reţelelor de electricitate către organismele de reglementare.
 

4. Hellenic Federation of Enterprises (SEV) (Federaţia Elenă a Întreprinderilor) are ca obiectiv contribuirea la modernizarea şi dezvoltarea întreprinderilor greceşti prin crearea unui capital naţional competitiv în cadrul competiţiei financiare europene şi globale. De asemenea, SEV este membru al Uniunii Federaţiilor Industriale şi Patronale din Europa (Business Europe), organizaţia independentă de top ce reprezintă întreprinderile europene.
 

5. ELOT este singurul organism naţional responsabil cu elaborarea, aprobarea, publicarea şi distribuirea Standardelor elene. Elaborarea standardelor este încredinţată Comitetelor tehnice şi Grupurile de lucru ale ELOT, în cadrul cărora sunt reprezentate părţile interesate din Sectorul Public şi Privat, cu scopul de a ajunge la un consens maxim posibil între acestea.