Instalaţii  
Grupul Cablel Hellenic Cables poate furniza servicii de instalare pentru cabluri subterane de înaltă tensiune şi foarte înaltă tensiune, cât şi pentru toate cablurile submarine pe care le produce. În acest scop, grupul contractează sub-contractori şi sub-furnizori de accesorii de renume şi cu experienţă. 
 
Pentru exemple orientative de instalare vă rugăm consultaţi listele de referinţă disponibile.