Asistenţă tehnică  
Grupul Cablel Hellenic Cables oferă asistenţă tehnică clientului pe durata fazei de licitaţie, pe durata plasării comenzii, după încheierea producţiei cât şi pe întreaga durată de funcţionare a produselor sale. Asistenţa tehnică poate include:
 
  • Rezolvarea problemelor tehnice la proiectare
  • Alegerea rutei optime a cablului (studii topografice ale sistemelor subterane şi studii geologice maritime pentru sistemele submarine)
  • Soluţii de întreţinere atât pentru cablurile subterane cât şi pentru cele submarine 
  • După instalare, asistenţă ce include soluţii de rezervă
  • După instalare, testarea sistemelor de cabluri de fibră optică şi de energie 
  • Furnizarea oricăror echipamente suplimentare specifice necesare pentru utilizarea corespunzătoare a sistemului