Αναζήτηση
Προσθήκη στα αγαπημένα Εκτύπωση Αποστολή του email
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων A’ Τριμήνου 2015»
Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου»
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»
Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών»
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»
Οικονομικό Ημερολόγιο 2015»
Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 2014»
Ανάθεση Έργου για τη διασύνδεση του αιολικού πάρκου στη νησίδα του Αγίου Γεωργίου»
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Γ’ Τριμήνου 2014»
Υπογραφή Σύμβασης Ανάθεσης Έργου για τη Διασύνδεση των Κυκλάδων»
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2014»
Φορολογικό Πιστοποιητικό χρήσης 2013»
Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου»
Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου»
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2014»
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»
Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013»
Ανάθεση Έργου Ύψους 93 εκατ. ευρώ στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014»
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»
Αναχρηματοδότηση δανεισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.»
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Γ’ Τριμήνου 2013»
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»
Αλλαγή Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου»
Φορολογικό Πιστοποιητικό Χρήσης 2012»
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  Προϊόντα » Καλώδια ισχύος
Προσθήκη στα αγαπημένα Εκτύπωση Αποστολή του email
   
   
   
   
   
ΚΑΛΩΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Τα καλώδια αυτά κατασκευάζονται με αγωγούς από χαλκό ή αλουμίνιο, μόνωση από διάφορα συμπαγή υλικά και διάφορες στρώσεις από μονωτικά υλικά, μεταλλικές ταινίες ή σύρματα για μηχανική προστασία.

ΑΓΩΓΟΙ
Κατασκευάζονται ως μονόκλωνοι ή πολύκλωνοι αγωγοί κυκλικής μορφής ή κυκλικού τομέα. Οι διαστάσεις των αγωγών και η ηλεκτρική τους αντίσταση καθορίζεται από τις αντίστοιχες προδιαγραφές.

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Πάνω στους αγωγούς τοποθετείται η μόνωση για την οποία συνηθέστερα χρησιμοποιούνται είτε θερμοπλαστικά υλικά (PVC ή PE) είτε ελαστικά υλικά (BUTYL, EPR, ειδικά μείγματα άκαυστα, μη τοξικά και μη παράγοντα καπνό για ειδικές χρήσεις) είτε θερμοσκληρυνόμενα υλικά (XLPE). Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο υλικό μόνωσης καθορίζεται και η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του καλωδίου και κατά συνέπεια η επιτρεπόμενη φόρτισή τους.

ΘΩΡΑΚΙΣΗ
Τα καλώδια μέσης τάσης φέρουν πάνω και κάτω από τη μόνωση ημιαγώγιμη στρώση και πάνω από την εξωτερική ημιαγώγιμη στρώση, θωράκιση αποτελούμενη από συρματίδια χαλκού ή χάλκινη ταινία κατάλληλης διατομής.

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Οι μονωτικές φάσεις των καλωδίων αφού σχηματίσουν το καλώδιο προστατεύονται με στρώσεις θερμοπλαστικών υλικών (PVC ή PE) ή ελαστικών υλικών (Neoprene ή άλλα ειδικά μείγματα άκαυστα, μη τοξικά και μη παράγοντα καπνό για ειδικές χρήσεις). Ανάμεσα στις στρώσεις αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθεί και οπλισμός για μεγαλύτερη μηχανική προστασία από χαλύβδινα σύρματα ή χαλύβδινες ταινίες.
Οι κυριότεροι τύποι με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των καλωδίων αυτών αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Αντιστοιχία τύπων καλωδίων
βιομηχανικών χρήσεων εξωτερικών
εγκαταστάσεων
Παλαιά ονομασία Νέα ονομασία
NSHou H07RN-F
NYY J1VV-U, J1VV-R, J1VV-S
NYSY N2XSY, 2XSY
NSLF, NSLFFou H01N2-D, H01N2-E

Σημείωση:
O τύπος ΝΥY δεν έχει καταργηθεί               PETROCHEM CABLES
Προϊόντα
 
Concept: Falcon    Web Design & Web Development www.eled.gr