Αναζήτηση
Προσθήκη στα αγαπημένα Εκτύπωση Αποστολή του email
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2014»
Φορολογικό Πιστοποιητικό χρήσης 2013»
Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου»
Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου»
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2014»
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»
Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013»
Ανάθεση Έργου Ύψους 93 εκατ. ευρώ στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014»
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»
Αναχρηματοδότηση δανεισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.»
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Γ’ Τριμήνου 2013»
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»
Αλλαγή Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου»
Φορολογικό Πιστοποιητικό Χρήσης 2012»
Η CABLEL στηv έκθεση ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2010»
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ διακρίθηκε με την Πιστοποίηση EFQM «Αναγνώριση για την Επιχειρηματική Αριστεί»
75η έκθεση IEEE στο Σικάγο»
Έκθεση στο QATAR»
Καλώδια Μέσης και Υψηλής Τάσης»
Εφαρμογές προϊόντων μας»
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  Δελτία τύπου/Ανακοινώσεις
Προσθήκη στα αγαπημένα Εκτύπωση Αποστολή του email
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2014

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ανήλθε σε 175 εκατ. Ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014, μειωμένος κατά 3% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2013 (181 εκατ. Ευρώ), αποτέλεσμα των μειωμένων τιμών των βασικών μετάλλων, καθώς οι ποσότητες των πωληθέντων προϊόντων αυξήθηκαν ελαφρώς σε σχέση με το 2013.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε ζημιές 358 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών 1,4 εκατ. Ευρώ το 2013, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) του Ομίλου ανήλθε σε ζημιές 4,7 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 2,9 εκατ. Ευρώ το 2013. Τα αποτελέσματα του Ομίλου επιβαρύνθηκαν κατά 3,4 εκατ. Ευρώ από την αποτίμηση του βασικού (μη αντισταθμιζόμενου) αποθέματος μετάλλου των παραγωγικών εταιριών του Ομίλου λόγω της πτώσης των τιμών του χαλκού στο χρηματιστήριο μετάλλων, ενώ επιβαρύνθηκαν επιπρόσθετα και λόγω της υλοποίησης των επενδυτικών έργων στο εργοστάσιο της FULGOR (κόστος αδράνειας κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού και εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού), καθώς και από τη μείωση των περιθωρίων λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 12,3 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 8,7 εκατ. Ευρώ το 2013, ενώ τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 10,2 εκατ. Ευρώ ή 0,345 Ευρώ ανά μετοχή.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 211 εκατ. ευρώ την 30/6/2014 έναντι 179 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ οι επενδύσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε 20 εκατ. Ευρώ και αφορούσαν κυρίως εκταμιεύσεις για τις υλοποιημένες επενδύσεις παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης στη θυγατρική FULGOR.

Η σταδιακή αύξηση της ζήτησης στις Ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014 δημιουργεί αισιοδοξία για το μέλλον, ενώ από το δεύτερο εξάμηνο θα ξεκινήσει η παραγωγή υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης. Παράλληλα συνεχίζονται αμείωτες οι προσπάθειες για την ανάπτυξη και πώληση νέων προϊόντων, ενώ εντατικοποιούνται οι ενέργειες για ενδυνάμωση των δικτύων πωλήσεων, επέκταση των πωλήσεων εκτός Ευρώπης, περαιτέρω μείωση του κόστους παραγωγής και βελτιστοποίηση της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης.

 

Δημοσίευση την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 1.1.2014 – 30.06.2014 μαζί με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της ίδιας περιόδου θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.cablel.com, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΧΑ www.helex.gr

 
Concept: Falcon    Web Design & Web Development www.eled.gr