Αναζήτηση
Προσθήκη στα αγαπημένα Εκτύπωση Αποστολή του email
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων A’ Τριμήνου 2015»
Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου»
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»
Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών»
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»
Οικονομικό Ημερολόγιο 2015»
Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 2014»
Ανάθεση Έργου για τη διασύνδεση του αιολικού πάρκου στη νησίδα του Αγίου Γεωργίου»
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Γ’ Τριμήνου 2014»
Υπογραφή Σύμβασης Ανάθεσης Έργου για τη Διασύνδεση των Κυκλάδων»
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2014»
Φορολογικό Πιστοποιητικό χρήσης 2013»
Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου»
Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου»
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2014»
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»
Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013»
Ανάθεση Έργου Ύψους 93 εκατ. ευρώ στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014»
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»
Αναχρηματοδότηση δανεισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.»
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Γ’ Τριμήνου 2013»
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»
Αλλαγή Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου»
Φορολογικό Πιστοποιητικό Χρήσης 2012»
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  Δελτία τύπου/Ανακοινώσεις
Προσθήκη στα αγαπημένα Εκτύπωση Αποστολή του email
Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

Σας γνωρίζουμε ότι στις 22 Μαΐου 2015 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της εταιρείας και αφού έλαβε υπόψη τις αποφάσεις της Γ.Σ., εξέλεγξε το Προεδρείο του και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ιωάννης Μπατσόλας, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.

2. Κωνσταντίνος Λάιος, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.

3. Νικόλαος Γαλέτας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

4. Ιωάννης Σταυρόπουλος, εκτελεστικό μέλος.

5. Αλέξιος Αλεξίου, εκτελεστικό μέλος.

6. ManuelIraola, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

7. Ανδρέας Κυριαζής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

8. Γεώργιος Πασσάς, εκτελεστικό μέλος.

9. Μιχαήλ Διακογιάννης, μη εκτελεστικό μέλος.

10. Ανδρέας Κατσάνος, μη εκτελεστικό μέλος

11. Ronald Gee, μη εκτελεστικό μέλος.

12. Ιάκωβος Γεωργάνας, μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία των μελών του νέου τούτου Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει από της επομένης της εκλογής του και θα λήξει την ημέρα της συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους 2016.

 
 
Concept: Falcon    Web Design & Web Development www.eled.gr