Αναζήτηση
Προσθήκη στα αγαπημένα Εκτύπωση Αποστολή του email
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου»
Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου»
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2014»
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»
Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013»
Ανάθεση Έργου Ύψους 93 εκατ. ευρώ στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014»
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»
Αναχρηματοδότηση δανεισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.»
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Γ’ Τριμήνου 2013»
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»
Αλλαγή Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου»
Φορολογικό Πιστοποιητικό Χρήσης 2012»
Η CABLEL στηv έκθεση ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2010»
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ διακρίθηκε με την Πιστοποίηση EFQM «Αναγνώριση για την Επιχειρηματική Αριστεί»
75η έκθεση IEEE στο Σικάγο»
Έκθεση στο QATAR»
Καλώδια Μέσης και Υψηλής Τάσης»
Εφαρμογές προϊόντων μας»
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  Δελτία τύπου/Ανακοινώσεις
Προσθήκη στα αγαπημένα Εκτύπωση Αποστολή του email
Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ' αριθμ. 3/347/2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι, σήμερα 4 Ιουλίου 2014 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εξέλεξε ως μη Εκτελεστικό Μέλος τον κύριο ΜANUEL IRAOLA, μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, στη θέση του παραιτηθέντος κυρίου Γεωργίου Στεργιόπουλου.

 
Concept: Falcon    Web Design & Web Development www.eled.gr