Αναζήτηση
Προσθήκη στα αγαπημένα Εκτύπωση Αποστολή του email
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ανάθεση Έργου για τη διασύνδεση του αιολικού πάρκου στη νησίδα του Αγίου Γεωργίου»
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Γ’ Τριμήνου 2014»
Υπογραφή Σύμβασης Ανάθεσης Έργου για τη Διασύνδεση των Κυκλάδων»
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2014»
Φορολογικό Πιστοποιητικό χρήσης 2013»
Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου»
Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου»
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2014»
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»
Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013»
Ανάθεση Έργου Ύψους 93 εκατ. ευρώ στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014»
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»
Αναχρηματοδότηση δανεισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.»
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Γ’ Τριμήνου 2013»
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»
Αλλαγή Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου»
Φορολογικό Πιστοποιητικό Χρήσης 2012»
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  Δελτία τύπου/Ανακοινώσεις
Προσθήκη στα αγαπημένα Εκτύπωση Αποστολή του email
Ανάθεση Έργου για τη διασύνδεση του αιολικού πάρκου στη νησίδα του Αγίου Γεωργίου

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η θυγατρική της FULGOR υπέγραψε σύμβαση ύψους 36,4 εκατ. ευρώ με την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για την καλωδιακή διασύνδεση του αιολικού πάρκου ισχύος 73,2 ΜW στη νησίδα του Αγίου Γεωργίου, στο θαλάσσιο χώρο νότια από το ακρωτήριο Σούνιο. Πιο συγκεκριμένα, η σύμβαση αφορά στην προμήθεια 37,4 χλμ υποβρυχίου καλωδίου υψηλής τάσης 150kV, την πόντιση αυτού σε βάθος έως 230 μέτρα, την προστασία του στο θαλάσσιο πυθμένα κατά μήκος της διαδρομής, καθώς και την υλοποίηση των απαραίτητων τερματισμών και συνδέσεων με το υφιστάμενο δίκτυο υψηλής τάσης στο Λαύριο. Η ολοκλήρωσή του έργου αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2015.

 

Η επένδυση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ έχει πολλαπλά ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη, καθώς η ετήσια παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια του αιολικού πάρκου αντιστοιχεί στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών περισσοτέρων από 40.000 νοικοκυριών ετησίως, ενώ εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει στην εξοικονόμηση άνω των 60.000 τόνων πετρελαίου και την αποφυγή άνω των 180.000 τόνων εκπεμπόμενων ρύπων ετησίως.

 

Τα υψηλής τεχνολογίας και προστιθέμενης αξίας καλώδια παράγονται από τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ στις εγκαταστάσεις της θυγατρικής εταιρίας FULGOR στην Κόρινθο. Έχοντας ολοκληρώσει επενδύσεις ύψους άνω των 60 εκατ. ευρώ, η FULGOR διαθέτει εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας που επιτρέπουν την παραγωγή υποβρυχίων καλωδίων σε μεγάλα συνεχή μήκη με ελάχιστο αριθμό εργοστασιακών συνδέσμων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα σύντομους χρόνους παράδοσης. Επιπρόσθετα, η εταιρία έχει ήδη κατασκευάσει περισσότερα από 950 χλμ υποβρύχιων καλωδίων ενεργείας μέσης τάσης έως 33 kV, καθώς και περισσότερα από 2.200 χλμ υποβρύχιων καλωδίων οπτικών ινών, ενώ έχει εγκαταστήσει – δρώντας ως ανάδοχος στο πλαίσιο έργων “με το κλειδί στο χέρι” – το μεγαλύτερο μέρος των υποβρυχίων καλωδίων ενεργείας και περί τα 1.000 χλμ υποβρυχίων καλωδίων οπτικών ινών.

 

Το σημαντικό αυτό έργο επιβεβαιώνει πως ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, ο οποίος έχει αναλάβει και το έργο Διασύνδεσης των Κυκλάδων, είναι ένας από τους ελάχιστους κορυφαίους προμηθευτές υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης παγκοσμίως, που διεκδικεί επάξια διεθνή έργα υψηλών απαιτήσεων.

 
Concept: Falcon    Web Design & Web Development www.eled.gr