Νέα  
01 / 07 / 2015
To Jicable, είναι το μεγαλύτερο διεθνές συνέδριο για καλωδια ενέργειας και πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια.
11 / 12 / 2014
Αντικείμενο του έργου ήταν η προμήθεια και εγκατάσταση δυο υποβρυχίων τριπολικών οπλισμένων καλωδίων στο Bell Island.
21 / 05 / 2014
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η θυγατρική της FULGOR υπέγραψε σύμβαση με την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.