Νέα  
14 / 04 / 2016
Η γερμανική εταιρία Tennet διαχειρίστρια συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ανέθεσε στον Όμιλο Ελληνικά Καλώδια την εκτέλεση δύο έργων «με το κλειδί στο χέρι» (turnkey projects) για τον σχεδιασμό, παραγωγή, εγκατάσταση και υποθαλάσσια προστασία υποβρύχιων συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για τη σύνδεση των υποσταθμών των υπεράκτιων αιολικών πάρκων Borkum Riffgrund II και Trianel Borkum στη Βόρεια Θάλασσα.
01 / 07 / 2015
To Jicable, είναι το μεγαλύτερο διεθνές συνέδριο για καλωδια ενέργειας και πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια.
11 / 12 / 2014
Αντικείμενο του έργου ήταν η προμήθεια και εγκατάσταση δυο υποβρυχίων τριπολικών οπλισμένων καλωδίων στο Bell Island.